Därför ska du se över hemförsäkringen

Det är inte lag på att du måste ha en hemförsäkring men det är nästintill en nödvändighet att ha en. Om du skulle drabbas av en skada eller inbrott får du ersättning från försäkringsbolaget. Har du ingen försäkring måste du stå för alla kostnader själv.

Oavsett hur din boendesituation ser ut bör du ha en hemförsäkring. En hemförsäkring skyddar ditt hem och alla som bor i hushållet. Med allra största sannolikhet har du en hemförsäkring men är du insatt i vad du betalar för? Det traditionella försäkringsbolagen har använt samma mall i flera decennier och har inte anpassat försäkringarna efter hur människor lever idag. Om ditt nuvarande försäkringsbolag är ett av de traditionella gammalmodiga aktörerna kan det vara en bra idé att byta till en modern hemförsäkring som är anpassad och skräddarsydd efter dig och dina behov. Summan du betalar för försäkringen är baserad på dig och ditt boende. Försäkringen täcker helt enkelt det du vill att den ska täcka, du har alltid ett grundskydd och sedan kan du välja vad som ska ingå i din försäkring.

En hemförsäkring är nödvändig

Portrait,Of,Smiling,Family,Sitting,On,Couch,Holding,Cardboard,RoofAtt ha en hemförsäkring är inte lagstadgat men att inte ha en hemförsäkring kan bli en väldigt dyr historia om du har otur. I allra värsta fall får du en enorm skuld som du får betala av i många år. Hemförsäkringen täcker om du drabbas av inbrott eller din plånbok blir stulen. Det ingår även en ansvarsförsäkring om du skulle råka skada en annan person eller deras egendom. En hemförsäkring täcker också upp om du mot förmodan skulle glömma dina tända ljus och därmed orsaka en brand och om du av misstag råkar skada bostaden. I det allra flesta hemförsäkringar ingår även en reseförsäkring.

Var rätt försäkrad

Det som är viktigt med en hemförsäkring är att du betalar rätt premie. Om du är underförsäkrad finns det en överhängande risk för att du inte få kompensation för skada och om du är överförsäkrad betalar du mer än vad du kommer få ersättning för. Om det skulle ske några förändringar gällande dig eller bostaden ska du se till att anpassa hemförsäkringen efter det.