Sanering av svartmögel

De små svartgröna prickarna som ofta syns i mindre hus, kallas för svartmögel och sprids i kolonier där de placerar sig både inomhus och utomhus. Inte sällan syns de även mellan kakelspringorna i badrum och kök där fukt har vanan att samla sig. Svartmögel bör inte underskattas utan saneras bort snabbt.

Svartmöglet tycker ofta om att installera sig på ställen där det inte alltid syns så väl som till exempel svartmögel i krypgrunden och därför kan det vara svårt att upptäcka det direkt. Ofta förekommer möglet i betydligt större omfattning än vad folk tror och då det sprids med luften så är allergier och astma vanliga negativa påföljder.

Hur blir man av med svartmögel?

Även om man kanske inte alltid ser svartmöglet i huset så brukar man känna en distinkt doft som sprider sig. Om man själv letar och letar men fortfarande inte hittar de svartgröna prickarna så bör man anlita en specialist eller en mögelhund som luktar sig till olägenheterna. Man ska också kontakta hyresvärden om man inte lyckats få bort mögelskadorna självmant. Själv kanske man tror att prickarna inte orsakar den skada som de faktiskt kan göra och då är det vanligt att man helt enkelt förbiser vad det kan åstadkomma. Det torra svartmöglet är värre än det våta då det dammar av sig och sprids ännu lättare.

Det finns många rengöringsmedel och saneringsprodukter som lämpar sig för svartmögel. Man brukar kunna hitta dessa i målarbutiker eller byggbutiker som säljer lite av varje i sortimentet. Små angrepp av möglet kan tas bort med enbart såpa och vatten men har det rotat sig rejält så krävs det strängare åtgärder. Svartmögel växer till sig oerhört fort och bör saneras omgående för att inte spridas och ställa till med mer bekymmer.

Luftreningsaggregat

Om man tampas med mycket mögel så kan ibland rengöring inte vara tillräckligt. Då fordras även ett luftreningsaggregat som tar bort de luftburna gifterna och partiklarna. Tänk på att från början är dålig ventilation och undvikande av regelbunden vädring, det som var orsaken till svartmöglets uppkomst så att fortsätta att lufta huset ordentligt är en grundregel.

Typer av svartmögel

Det finns olika typer av svartmögel, trots att de flesta sorterna orsakar samma skada. Här följer några vanliga exempel.

  • Alternaria
  • Aspergillus
  • Penicillium
  • Cladosporium (den vanligaste typen inomhus)