Åtgärda svartmögel

Svartmögel är ett problem i många fastigheter i Sverige, både bostäder och offentliga byggnader. Har du drabbats av svartmögel i liten skala kan du få bort det på egen hand, men rör det sig om större angrepp bör du anlita fackman.

Svartmögel är ett begrepp som vanligen används för Stachybotrys chartarum och är en av de mest ökända typerna av farliga mögelsvampar, eftersom de växer i våra hus. Svartmögel är ett giftigt mögel som producerar toxiner som kallas mykotoxiner. Trots sitt namn, så är svartmögel inte alltid svart. Svartmögel kan variera i färg från djupt grönt till svart, men det är aldrig vitt. Alla typer av mögel bör alltid behandlas med varsamhet och elimineras så snabbt som möjligt.

Att skydda sig mot svartmögel handlar delvis om att ha en fungerande ventilation, inte minst på vinden, som är en del av huset där svartmögelangrepp ofta uppkommer.  En tät ångbroms är ett sätt att minska mängden fukt som kan stiga uppåt mot vinden. Mer om hur du skyddar dig mot svartmögel på vinden finns att läsa på http://www.waterproof-stockholm.se/m%C3%B6gelsanering/m%C3%B6gelarter/svartm%C3%B6gel-35357082.

Tänk på det här vid svartmögelangrepp

Svartmögelangrepp i husDu bär alltid kontakta en fackman om du har drabbats av ett större angrepp av svartmögel. Om du hyr din bostad börjar du med att kontakta din hyresvärd. Om det däremot bara rör sig om ett mindre angrepp kan du få bort det med vanliga kemikalier som du har hemma. Hur du går till väga kan du läsa här. Var dock noga med att kontrollera vad som är källan till angreppet. Det kan finnas mer mögel under ytan, som också måste åtgärdas.

Tänk på att svartmögel är hålsovådligt, och stora angrepp kan göra inomhusluften farlig att andas in. Brandstationen i Solna har drabbats av stora angrepp, bl.a. i duschen och i gymmet, och måste nu stängas, skriver Mitt i. Brandmännen får helt enkelt arbeta från andra brandstationer, eller från sina bilar.