Renovera direkt vid skador och angrepp

Ett hus med vattenskador eller mögel kan innebära stora hälsorisker. Samma sak gäller om huset blivit angripet av ohyra på något sätt. Om så skett bör du ta tag i problemet omgående och göra en renovering så att bekymren inte sprider sig.

Om dina väggar eller andra ytor blivit angripna av något, måste de rengöras och fräsas innan du målar eller lackar om den. Fräsning innebär att ytan slipas så att smuts och skadeangrepp försvinner och ytan blir platt. Frässtål kan du hitta hos Sandbergs Järn i alla varianter till fräsverktyg.

takmålningVad göra vid husskador?

Om du redan i ett tidigt stadium märker eller misstänker att ditt hus mår dåligt på grund av angrepp, bör du först och främst kontakta en besiktningsman som avgör hur utbrett problemet är. Dennes info och rapport är viktig när du sedan ska ta uti med renoveringen och överlåta jobbet åt en hantverksfirma. Med en fullständig rapport vet vederbörande hur rengöring, slipning, fräsning och ommålning med mera ska gå till så att inget lämnas åt slumpen.

När renoveringen sedan är i full gång är det viktigt att du gör alla momenten i turordning. Om du utelämnar något är det lätt hänt att du får göra om allt i ett senare skede och då förlorar du både tid och pengar.

När rivning är aktuellt

Om huset skulle ha råkat ut för ett rejält angrepp av till exempel hussvamp så kan det tyvärr vara läge att riva huset. Det är inte säkert att det behöver gå så långt men i en del fall kan det vara aktuellt. Om vissa delar av huset måste rivas så är det även här viktigt att renoveringen görs på goda grunder. Annars kan lätt svampen sprida sig så att fler delar får dras med det senare.